Tomasz Stec

Tomasz Stec

Managing Partner, Simon-Kucher & Partners

Tomasz Stec je generalni partner varšavskog odjela kompanije “Simon-Kucher & Partners”. Sa preko 15 godina iskustva u upravljanju promocijama i kreiranju strategija, Stec je predstavnik jedne od vodećih konzultantskih kompanija u području strategija za određivanje cijena. U okviru svoje pozicije, Stec je pomogao nekoliko organizacija da povećaju svoje prihode i profit, pružajući im, između ostalog, savjete o razvoju strategije određivanja cijena, rukovođenju prihodima, optimizaciji cijena i upravljanju promocijama. Stec iza sebe ima preko 100 ostvarenih projekata u državama širom Europe, kao i veliki broj članaka objavljenih u vodećim časopisima.

Kompanija

Program